• ر.وانشناس خوب در کرج
  • بهترین روانشناس در کرج
  • روانشناس خوب کرج
  • روانشناس خوب کرج

روانشناس خوب در کرج

دکتر زهرا جیریایی شراهی


فارغ التحصیل روانشناسی بالینی


از دانشگاه علوم تحقیقات تهران


روان درمانگر بالینی و متخصص 

مشاوره پیش از ازدواج همراه با تست های شخصیت
بررسی و درمان خیانت زناشویی
درمان تخصصی وسواس – افسردگی – اضطراب
سکس تراپی
تشخیص ودرمان مشکلات رفتاری کودک

مسئولیتها
مدیرو موسس ودرمانگر مرکز روان روشن در کرج
مسئول فنی و درمانگرمرکزروانشناسی سعادت آباد

یهترین روانشناس در کرج

وظایف یک روانشناس خوب چیست؟

به طور کلی ، روانشناسان مشکلات روانشناختی و اختلالات رفتاری ناشی از یا مرتبط با سلامت جسمی و روانی را ارزیابی ، تشخیص و درمان می کنند. علاوه بر این ، آنها نقش عمده ای در ارتقا رفتار سالم ، پیشگیری از بیماری ها و بهبود کیفیت زندگی بیماران دارند.

روانشناسان چگونه به بیماران کمک می کنند؟


روانشناسان می توانند به افراد کمک کنند تا کنار بیایند تا با شرایط استرس زا کنار بیایند ، بر اعتیاد غلبه کنند ، بیماری های مزمن خود را مدیریت کنند و آزمایش ها و ارزیابی هایی که می تواند به شما کمک کند یک بیماری را تشخیص دهد یا درباره نحوه تفکر ، احساس و رفتار فرد اطلاعات بیشتری ارائه دهد.

Premium Vector | Women sitting on couch flat color vector faceless  characters. talk show, psychologist counseling isolated cartoon  illustration for web graphic design and animation. lady comforting crying  friend

روانشناسی به طور کلی

روانشناسان ارزیابی و درمان را از طریق قالب فردی یا گروهی به مشتریان ارائه می دهند و هدف آنها ارتقا رفاه فرد است.