• ر.وانشناس خوب در کرج
  • بهترین روانشناس در کرج
  • روانشناس خوب کرج
  • روانشناس خوب کرج

روانشناس خوب در کرج

دکتر زهرا جیریایی شراهی


فارغ التحصیل روانشناسی بالینی


از دانشگاه علوم تحقیقات تهران


روان درمانگر بالینی و متخصص 

مشاوره پیش از ازدواج همراه با تست های شخصیت
بررسی و درمان خیانت زناشویی
درمان تخصصی وسواس – افسردگی – اضطراب
سکس تراپی
تشخیص ودرمان مشکلات رفتاری کودک

مسئولیتها
مدیرو موسس ودرمانگر مرکز روان روشن در کرج
مسئول فنی و درمانگرمرکزروانشناسی سعادت آباد

یهترین روانشناس در کرج

روانشناس خانواده چه کاری انجام می دهد؟


روانشناسان خانواده درگیر تعاملات بین زن و شوهر و بین والدین و فرزندان هستند. وقتی خانواده ها با بیماری های جسمی و روحی روبرو هستند ، آنها به روابط خانوادگی کمک می کنند. آنها همچنین نگران کودک آزاری و بی توجهی هستند.

کیفیت های مهم مورد نیاز

طبق اداره آمار کار ، شما باید دلسوز باشید ، و مهارت های شنیداری و سازمانی قوی دارید. شما همچنین باید یک گفتگوی شفاهی توانمند باشید و از مهارت های مردم برخوردار باشید. مشاوران باید بتوانند با انواع مختلفی از افراد کار کنند ، و توجه و همدلی داشته باشند.

Palm Beach Gardens Anxiety and Depression Treatment

3 هدف از خانواده درمانی چیست؟


اهداف معمول خانواده درمانی بهبود ارتباطات ، حل مشکلات خانوادگی ، درک و مدیریت موقعیت های خاص خانوادگی و ایجاد یک محیط خانه با عملکرد بهتر است.

آیا روانشناسان می توانند اعضای خانواده را معالجه کنند؟


آخرین تکرار آیین نامه اخلاق به مشاوران این امکان را می دهد تا در شرایط خاص با نزدیکان خود رفتار کنند. تا زمانی که مشاور عینیت خود را حفظ کند ، ممکن است برای وی مجاز باشد که با یکی از اقوام خود رفتار کند.

در طول جلسات درمانی ، اعضای خانواده در مورد درگیری های مهم خانواده و چگونگی رسیدگی به آنها در درون واحد خانواده بحث می کنند. سپس ، با کمک درمانگر ، آنها می فهمند که چگونه ممکن است نحوه ارتباط و کار را از طریق چالش ها بهبود بخشند.